14 lutego to nie tylko święto zakochanych. Od blisko 20 lat obchodzimy wówczas także Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca (WWS), w którym propagowana jest wiedza o wrodzonych wadach serca, promowana wczesna diagnostyka oraz sposoby leczenia.

3600 dzieci rocznie rodzi się w Polsce z wadami serca

1% dzieci na świecie rodzi się z wadą serca. Rocznie ok. 3600 dzieci z wadami serca przychodzi na świat w polskich szpitalach. Każdego roku wykonuje się ok. 2800 operacji serca, z czego 1500 do końca 1 roku życia, a 600 zanim noworodek ukończy pierwszy miesiąc życia.

Bez podjęcia odpowiedniego leczenia ok. 50% spośród nich umiera w pierwszym roku życia. Połączenie leczenia chirurgicznego z kardiologicznymi zabiegami interwencyjnymi to jedyna skuteczna metoda terapii. Dlatego niezwykle istotne jest propagowanie wiedzy na temat właściwej diagnostyki u kobiet w ciąży. Według ankiety przeprowadzonej przez Fundację Serce Dziecka aż 32% rodziców dowiaduje się o wadzie serca dopiero po narodzinach dziecka.” (everethnews.pl 14.02.2018)

Tak było i u nas…

Pomimo wielu badań usg w trakcie ciąży, o dziurze (ubytku międzykomorowym vsd) dowiedzieliśmy się dopiero, kiedy w pierwszych dniach życia Jagody…

Pomimo ogromnego strachu i komplikacji, wiedzieliśmy, że tylko operacja jest szansą na dalsze życie Jagodzianki.

Nasza Wojowniczka, jest teraz posiadaczką najpiękniejszej blizny wzdłuż mostka. To order za jej walkę i pamiątka po załataniu dziury. Dzień operacji, którego panicznie się baliśmy, podarował wszystkie nasze wspólne, kolejne dni…

Dlatego dziś dołączamy się do projektu #paperheartproject i apelujemy:

Rodzicu zrób echo serca swojemu dziecku! Sprawdź serduszko już w okresie prenatalnym!

A jeśli cokolwiek niepokoi Cię w późniejszych latach-sprawdź!

I…NIE BÓJ SIĘ! Wiedza, świadomość i leczenie może podarować długie lata życia:)

No­szę twe ser­ce z sobą (no­szę je w moim ser­cu) ni­g­dy się z nim nie roz­sta­ję (gdzie idę ty idziesz ze mną; co­kol­wiek ro­bię sa­mot­nie jest two­im dzie­łem, ko­cha­nie)

i nie znam lęku przed lo­sem (ty je­steś moim lo­sem) nie pra­gnę pięk­niej­szych świa­tów (ty je­steś mój świat praw­dzi­wy) ty je­steś tym co księ­życ od da­wien daw­na zna­czył tobą jest co słoń­ce kie­dy­kol­wiek za­śpie­wa oto jest ta­jem­ni­ca któ­rej nie dzie­lę z ni­kim (ko­rzeń ko­rze­nia za­lą­żek pierw­szy za­ląż­ka nie­bo nie­ba nad drze­wem co zwie się ży­ciem; i ro­śnie wy­żej niż du­sza za­pra­gnie i umysł zdo­ła za­ta­ić) cud co gwiaz­dy pro­wa­dzi po udziel­nych or­bi­tach no­szę twe ser­ce z sobą (no­szę je w moim ser­cu)

Edward Estlin Cummings